โปรแกรมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้บน iPhone, iPad,iPod ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา มาตรากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้ ทั้งเลขมาตราและใช้คำค้นหา ค้นหาได้อย่างรวดเร็วทุกมาตรา แบบออฟไลน์ ไม่จำต้องพกพาประมวลติดตัวไป แค่มี iPhone,iPad,iPod คุณก็สามารถเปิดดูกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ทุกที่ ทุกเวลา เหมาะสำหรับผู้ศึกษากฎหมายทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ผู้ศึกษาระดับชั้นเนติบัณฑิต และผู้เตรียมตัวสอบทุกสนามสอบ ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรี, เนติบัณฑิต, นิติกร, ทนายความ, พนักงานสอบสวน,อัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา และผู้ที่ทำงานด้านกฎหมายทุกท่าน
ภายในแอพพิเคชั่น ประกอบด้วย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จัดเป็นหมวดหมู่ ตาม ภาค,ลักษณะ,หมวด,ส่วนที่ และ มาตรา พร้อมกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สามารถแชร์มาตราต่างๆ ใน Social Network ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook,Twitter,E-mail เพื่อแจ้งข่าวให้เพื่อนถึงมาตราสำคัญในการเตรียมตัวสอบประเภทต่างๆ ได้ หรือ Bookmark แต่ละมาตราไว้ เพื่อเก็บไว้ท่องจำในการเตรียมตัวสอบสนามต่างๆ และเมื่อ Bookmark ไว้แล้ว สามารถโน้ตสั้นๆ ไว้เพื่อท่องจำ หรือเขียนแนวฏีกาเพิ่มเติมได้ รวมทั้งเปิดใช้งานในระบบออฟไลน์ ไม่ต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย wifi แต่อย่างใด
นำเสนอโดย พันตำรวจโทหญิง จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์ พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ http://www.kodmay.com E-mail kodmay@gmail.com
Desarrollador
6 Aplicaciones
Precio
8.99€
Versión
1.00.00
Tamaño
2.01 MB
Fecha
08/11/2011
Clasificación
4+
Idiomas
Dispositivos
iPhone, iPod y iPad
Desarrollado individualmente para cada dispositivo
Versión iOS
3.0 o posterior

Otras Aplicaciones

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *