Fatih Üniversitesi (v1.0)
----------------------
(my.fatih.edu.tr entegrasyonu, black-board ve üniversite içi messanger modülleri 1.1 versiyonuna dahil edilecektir.)

Fatih Üniversitesi, 1996 yilinda Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı tarafından kurulmuştur. Büyükçekmece (İstanbul), Ostim ve Gimat (Ankara) kampüslerinde eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Fatih Üniversitesi, bilginin üretilmesinde insana ve çevreye saygıyı temel almaktadır. Bilgiye ulaşma, bilgiyi üretme ve kullanma aşamalarında disiplinlerarası yaklaşımı ve eleştirel düşünmeyi ön plana çıkarmıştır. Eğitim ve araştırma faaliyetleri; evrensel değerleri ve bilimsel etik kuralları yerel çerçevede ele alan, üretken ve yenilikçi bireylerin yetiştirilmesi hedefi doğrultusunda şekillendirilmiştir.

Uygulamanın 1.1 versiyonunda, üniversite ile ilgili fotoğraflar, üniversite yayınları ve diğer modüller yayına alınacaktır.

Uygulamada Sunulan Bilgiler
---------------------------
1.Kampüsler
2.Fakülteler (Lisans)
3.Fakülte yönetimi
4.Fakülte bölümleri
5.Bölümlerin yönetimi
6.Enstitüler (Yüksek lisans ve doktora)
7.Enstitü yönetimi
8.Enstitü bölümleri
9.Enstitü bölümlerinin yönetimi
10.Labaratuvarlar
11.Öğrenci klüpleri
12.Akademik kadro
13.Akademisyenlerin verdiği dersler
14.Akademisyenlerin yayınları
15.Üniversitesi ile igili haber ve aktiviteler
16.İletşim bilgileri ve harita

Uygulamanın Genel Özellikleri
-----------------------------
1.Uygulama Türkçe ve İngilizce olarak çalıştırılabilmektedir
2.Add to Contact List özelliği
3.Güncel üniversite bilgilerinin istenildiği zaman sunucudan tekrar alınabilmesi (Veri senkronizasyonu)
4.Uygulamanın offline modunda çalışabilmesi

Fatih University (v1.0)
-----------------------
(my.fatih.edu.tr entegration, black-board and university messanger modules will be included in version 1.1)

Fatih University was founded by Turkish Association of Health and Medical Treatment, in 1996. It carries out its educational and research activities on Büyükçekmece (İstanbul), Ostim and Gimat (Ankara) modern campuses. Fatih University considers respect to human beings and the environment as a base in producing information.

It foregrounds interdisciplinary approaches and critical thinking in the process of producing, accessing to and using knowledge. Education and research activities are shaped in the way that deals with universal values and scientific ethic rules in local frame, and aims at brining productive and innovative individuals up.

University photos, publications and other several modules will be integrated to version 1.1

Modules of Fatih University Application
---------------------------------------
1.Campusses
2.Faculties
3.Faculty administration
4.Faculty departments
5.Faculty department administration
6.Institutes
7.Institute administrations
8.Institute departments
9.Institute department administration
10.Labarotories
11.Student clubs
12.Academic staff
13.Academic staff lectures
14.Academic staff publications
15.News & Activities
16.Maps & Locations

Features of Fatih University Application
----------------------------------------
1.Application is designed in Turkish and English languages
2.Add to Contact List feature
3.Data synchronizing feature (Refreh)
4.Application is able to function in offline mode.
Desarrollador
Precio
Gratis
Versión
1.0
Tamaño
1.44 MB
Fecha
11/04/2011
Clasificación
4+
Idiomas
Inglés
Dispositivos
iPhone, iPod y iPad
Versión iOS
3.2 o posterior

Otras Aplicaciones

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *