Dopravný servis Rádia Expres vám prináša aktuálne informácie zo slovenských ciest.

Dopravné správy sú zobrazené na mape, alebo ako zoznam zoradený podľa aktuálnosti.

Aplikácia ďalej ponúka

* detekciu vašej polohy cez GPS, alebo z pripojenia k internetu

* možnosť sledovania vašej polohy na mape pri jazde autom

* automatickú aktualizáciu údajov z dopravného servisu Rádia Expres

* zobrazenie udalostí na mape

* zobrazovanie informácie o najbližšej udalosti na mape

* informácie zo služby Google Traffic

* možnosť zobrazenia len dočasných alebo aj trvalých obmedzení

* zavolať do dopravného servisu priamo z aplikácie a nahlásiť udalosť pre ostatných užívateľov a poslucháčov Rádia Expres.

* možnosť nahlásiť novú udalosť cez správu priamo na dopravný servis

* možnosť nahlásiť neaktuálnosť udalosti priamo na mape jedným kliknutím

-------------------------------------------------------------

Informácie v aplikácií majú informatívny charakter a Rádio Expres nenesie zodpovednosť za pravdivosť týchto informácií, ani za používanie tejto aplikácie.

Pre používanie aplikácie je potrebné pripojenie na internet, ktoré môže byť spoplatnené príslušným poskytovateľom elektronickej komunikačnej služby. Rádio Expres nezodpovedá za odplatnosť prenesených dát pri použití aplikácie.

Dopravný servis Rádia Expres je databáza sui generis, ktorej práva vlastní vysielateľ Rádia Expres a tieto práva sú chránené autorským zákonom.
Desarrollador
Precio
Gratis
Versión
2.4
Tamaño
4.82 MB
Fecha
22/08/2011
Clasificación
4+
Idiomas
Español, Inglés, Alemán y otros
Dispositivos
iPhone, iPod y iPad
Desarrollado individualmente para cada dispositivo
Versión iOS
5.0 o posterior

Otras Aplicaciones

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *